Lượt Thruplay là gì?

 / Lượt Thruplay là gì?

Lượt Thruplay là gì?
Thruplay được Facebook định nghĩa như là một sự lựa chọn để các nhà quảng cáo lập hóa đơn và tối ưu hóa cho quảng cáo video với mục tiêu là “tăng lượt xem video”.

Thruplay được Facebook chia làm hai hình thức như sau:

Nếu video của nhà quảng cáo từ 15 giây trở xuống, mỗi lượt Thruplay được tính là một lần xem hết video của người dùng Facebook.
Đối với những video có thời lượng hơn 15 giây, mỗi lượt Thruplay là mỗi lượt xem mà người dùng Facebook xem hết 15 giây của video quảng cáo.
Thruplay còn được xem là cách tối ưu cho các chiến dịch quảng cáo tần suất và lượt xem video.


Nguyên lý tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo video của Facebook
Nếu bạn vẫn chưa nắm rõ nguyên lý Facebook Ads phân phối và tối ưu một chiến dịch quảng cáo, bạn có thể xem phần giải thích tổng quan bên dưới đây.

Nguyên lý tối ưu quảng cáo của Facebook là:

Đầu tiên, Facebook sẽ dựa vào cơ sở dữ liệu về người dùng mà Facebook đã thu thập trước đó, tiếp theo hệ thống sẽ phân tích cả nội dung quảng cáo của marketers.
Tiếp đến, Facebook sẽ phân phối hiển thị quảng cáo đó đến cho những đối tượng có khả năng cao nhất xem video của nhà quảng cáo.
Sau khi có người xem video quảng cáo, hệ thống tiếp tục phân tích dữ liệu những người đã xem video này để phân phối hiển thị video quảng cáo của nhà tiếp thị.
Việc nhà quảng cáo chọn tối ưu theo Thruplay hay tối ưu theo 2 giây sẽ quyết định cách Facebook tối ưu việc phân phối tiếp video quảng cáo khi đã có người xem video.
Nếu các marketer chọn Thruplay, Facebook dựa vào số lượng người đã xem ít nhất 15 giây video. Từ đó, bộ máy Facebook phân tích dữ liệu của họ về các thông tin như:

  • Đặc điểm sở thích,
  • Hành vi,
  • Nhân khẩu học, …

Tiếp đến, Facebook tìm tiếp những người tương tự họ (trong tệp đối tượng mục tiêu). Nếu marketers chọn tối ưu hóa cho phân phối quảng cáo là 2 giây, thay vì dựa vào người xem ít nhất 15 giây video của bạn, Facebook phân tích những người xem ít nhất 2 giây video.

Hiểu đơn giản, người xem ít nhất 15 giây chắc chắn là có mức độ quan tâm đến video của bạn hơn nhiều so với người xem ít nhất 2 giây video.

------------------

TM BRANDING: THIẾT KẾ - TRUYỀN THÔNG - MARKETING

???? Hotline: 0979 249 222 - 0987 843 987

????Địa chỉ: 19 Đường 58, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức

✉️Email: tmbrandingvn@gmail.com

???? https://tmbranding.vn

???? Youtube: https://t.ly/SPCO

???? www.tiktok.com/@tmbranding

Bình luận

m
Điện thoại: +84 979 249 222
Email: tmbrandingvn@gmail.com
Địa chỉ: 5/2A Đường 112, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức