Tại sao tôi nhìn thấy nội dung gợi ý trong Bảng feed Facebook?

 / Tại sao tôi nhìn thấy nội dung gợi ý trong Bảng feed Facebook?

Để hỗ trợ bạn khám phá nội dung mới trên Facebook, chúng tôi gợi ý một số nội dung nhất định trong Bảng feed. Nội dung gợi ý này được cá nhân hóa dựa trên những gì có thể phù hợp với bạn và chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như hoạt động trước của bạn trên Facebook. Nội dung gợi ý có thể là video, ảnh hoặc bài viết từ Trang và nhóm mà bạn chưa theo dõi. Các nội dung này không trả tiền để được gợi ý.

Những yếu tố ảnh hưởng đến nội dung gợi ý

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nội dung gợi ý mà bạn nhìn thấy và một số yếu tố sẽ có ảnh hưởng lớn hơn các yếu tố khác. Một vài yếu tố quan trọng nhất gồm:

  • Người đã tương tác với nội dung: Hệ thống có thể gợi ý nội dung cho bạn nếu những người khác tương tác với nội dung đó cũng từng tương tác với cùng một nhóm, Trang hoặc nội dung như bạn.
  • Chủ đề liên quan: Nếu gần đây bạn tương tác với một chủ đề nhất định trên Facebook, chúng tôi có thể sẽ gợi ý những nội dung khác liên quan đến chủ đề đó. Ví dụ: nếu gần đây bạn thích hoặc bình luận về bài viết trên một Trang về bóng rổ, chúng tôi có thể gợi ý các bài viết khác về bóng rổ.
  • Vị trí: Bạn có thể nhìn thấy nội dung gợi ý dựa trên vị trí của mình và dựa trên nội dung mà những người ở gần bạn đang tương tác trên Facebook.

Tiêu chuẩn của Facebook đối với nội dung gợi ý trên Bảng feed

Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra các đề xuất phù hợp với từng người xem. Thông qua các Nguyên tắc về đề xuất của mình, chúng tôi cố gắng tránh đưa ra đề xuất có chất lượng thấp, phản cảm hoặc đặc biệt nhạy cảm. Chúng tôi cũng tránh đưa ra đề xuất có thể không phù hợp với người dùng nhỏ tuổi.

Quản lý nội dung bạn xem

Bạn có quyền kiểm soát nội dung gợi ý mà mình nhìn thấy trong ứng dụng Facebook dành cho Android hoặc iOS.

Cách quản lý nội dung gợi ý:

  1. Trên ứng dụng Facebook, hãy đi đến nội dung gợi ý mà bạn muốn quản lý, rồi nhấn vào more.
  2. Chọn cách bạn muốn quản lý nội dung này:
  • Ẩn bài viết để ẩn bớt nội dung tương tự.
  • Tạm ẩn Trang trong 30 ngày để tạm ngừng nhìn thấy nội dung từ Trang đó.
  • Ẩn tất cả từ Trang để ngừng nhìn thấy nội dung từ Trang đó.
  • Tìm hỗ trợ hoặc báo cáo bài viết nếu bạn lo ngại về nội dung đó.

St. Tm Branding

Bình luận

m
Điện thoại: +84 987 843 987
Email: tmbrandingvn@gmail.com
Địa chỉ: 19 Đường 58, Phường Phước Long A, TP.Thủ Đức